Podrška detetu je podrška porodici!

Danas počinje Dečija nedelja i nju će obeležiti niz manifestacija. 

Dečija nedelja obeležava se svake godine u cilju skretanja pažnje na probleme i prava dece, kao i na njihovu zaštitu.

Dečija nedelja se u našoj zemlji obeležava još od davne 1934. godine, a od 1987. godine uvedena je u zakon o društvenoj brizi o deci.

Odrastanje dece predstavlja važno pitanje za porodicu, ali i društvo i državu u celini i zato je važno da svaki dan radimo na poboljšanju položaja deteta i da se zalažemo za odrastanje u što boljim uslovima.

Deca se susreću sa mnogim probleima unutar same porodice,  lošim tretmanom vršnjaka  i okoline uopšte.  Posledice mogu biti kobne i zato je važno preduprediti ih i raditi na širenju svesti kako dece tako i odraslih.

„Porodica je okvir koji određuje sadašnji i budući razvojni put deteta, ona  je matična luka iz koje dete treba bezbedno da isplovi u svet, u odrastanje. Podrška detetu je podrška porodici“, tim povodom izjavila je, dr Sanja Đurđević, porodični psihoterapeut, profesor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu.

Izvor:Pravda