Share

Srbija da poštuje medije istraži visoku korupciju ako želi u EU

Beograd — Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister izjavio je da je Srbiji potreban jasan napredak u vezi sa poštovanjem nezavisnosti medija.

Takođe, dodao je i da bi naša zemlja trebalo da se ozbiljnije uhvati u koštac sa pretnjama i napadima na novinare, kao i da uspostavi pogodno okruženje za pluralistički medijski pejzaž.

Mekalister je za list “Danas” od četvrtka kazao da je važno povećati napore, naročito u vezi sa reformom pravosuđa, borbom protiv korupcije, osnovnih prava i zaštite manjina.

“Postoji potreba da se održi i neguje prostor za politički dijalog, kritičku diskusiju i debatu, kao i izražavanje sučeljenih mišljenja”, kazao je Mekalister odgovarajući na pitanje o zadacima koji su pred srpskim zvaničnicima kada je reč o Poglavlju 23.

Mekalister je naveo da je potrebno obezbediti delotvorniji nadzor u oblasti borbe protiv korupcije, dodajući da treba blagovremeno usvojiti Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i novi zakon o finansiranju političkih stranaka.

“Treba postepeno jačati bazu podataka koja se odnosi na istrage, krivična gonjenja, optužnice i konačne presude, uključujući one koje se odnose na slučajeve visoke korupcije”.

(izvor: Danas)